Obec Sány
ObecSány

Opatření pro školní rok 2020/2021 dle manuálu MŠMT a MZ

Kdy: 1. 9. 2020 14:55 - 30. 11. 2020 23:59

Kde: Základní škola

t

Organizační a hygienická opatření v souladu s manuálem MŠMT a MZ v souvislosti s šířením Covid-19 platná pro školní rok 2020/2021.

Typ akce: ostatní (akce pro děti, akce pro děti, akce pro děti, akce pro děti, akce pro děti, akce pro děti, akce pro děti)

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
 • Skupinová izolace, sociální distance
 • Důsledné dodržování hygieny rukou
 • Časté a intenzivní větrání učeben
 • Používání ručníků na jedno použití
 • Zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY:

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy omezen
 • Omezení přesouvání dětí mezi učebnami s cílem snížení rizika nákazy covid-19
 • Školní družina pouze pro žáky 1. až 3. ročníku
 • Školní klub pouze pro žáky 4. a 5. ročníku

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFKČNÍ CHOROBY:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Další informace

Adresa místa konání

Základní škola, , Městec Králové

Časová náročnost

Doba trvání: 90,4 dní

Organizátor

Základní škola Městec Králové
Zdroj: Základní škola Městec Králové
Datum vložení: 1. 9. 2020 14:55
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2020 8:07

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?