Obec Sány
ObecSány

Vyhlášení voleb do školské rady

Kdy: 7. 6. 2021 14:37 - 30. 6. 2021 23:59

Kde: 2.stupeň

t

Volby do školské rady Základní školy Městec Králové z řad zákonných zástupců žáků proběhnou v úterý 22. 6. 2021 v době od 13.00 do 16.00 hod. ve vstupním vestibulu Základní školy Městec Králové, Bezručova 723.

Typ akce: ostatní (akce pro celou rodinu, akce pro celou rodinu, akce pro celou rodinu, akce pro celou rodinu, akce pro celou rodinu, akce pro celou rodinu, akce pro celou rodinu)

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Městec Králové vyhlašuji volby do školské rady Základní školy Městec Králové z řad zákonných zástupců žáků. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Kandidáti budou vybráni podle nejvyššího počtu návrhů z řad rodičů v návratce oznámení, které bude předáno rodičům (dále na webu školy) a jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy: www.zsmesteckralove.cz. Z voleb vzejdou 2 členové školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Obecná ustanovení

1.      Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.

2.      Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.

3.      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

4.      Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

5.      Funkční období členů školské rady je tři roky.

6.      Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.

7.      Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Přílohy

Vyhlášení voleb do ŠR

Vyhlaseni voleb 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,46 kB

Volební řád

Volebni rad ZSMK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,36 kB

Další informace

Adresa místa konání

2.stupeň, , Městec Králové

Časová náročnost

Doba trvání: 23,4 dní

Organizátor

Základní škola Městec Králové
Zdroj: Základní škola Městec Králové
Datum vložení: 7. 6. 2021 14:37
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2021 14:44

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?