Obec Sány
ObecSány

Symboly obce

Historická pečeť

historická pečeťArchivní průzkum ukázal, že obec Sány pečetila v minulosti vlastním pečetním znamením – ovšem bez specifického obrazového námětu.
 
 
 
 
 

 

Listina

listinaSpolehlivé doklady o užívání pečeti představují otisky pečetního vypáře v písemnostech Stabilního katastru, konkrétně v Popisech hranic katastrálních obcí z roku 1841 a v Indikačních skicách Stabilního katastru z téhož roku, uložených dnes v archivních fondech Státního ústředního archivu v Praze.

 

 

Pečeť

pečeťJednalo se o horizontálně mírně oválnou, téměř kulatou pečeť, lemovanou jednoduchou linkou, v jejímž poli spatřujeme ve směru shora dolů tyto nápisy: "PANTVI KOLLINSKÉ", "PEČEŤ OBCE", "Saanske", přičemž ve střední části je text doplněn po stranách po jedné heraldicky stylizované šesticípé hvězdě.
 
 
 

Erb

erbV případě obce Sány neexistovala možnost heraldizovat staré znamení, znak obce musel být vytvořen uměle, tj. prostřednictvím kombinace znakových figur, vyjadřujících nejpodstatnější momenty historie a charakteru obce.

1. Erb vladycké rodiny Čapků ze Sán, "která za husitských válek posledním tohoto jména proslula. Znak půl jelena vzhůru vyskakujícího. Původiště ves Sány u Kolína…" – figura jelena ve skoku.

 

Historická pečeť

historická pečeť2. Historická pečeť sánské farní obce: Jako první zmínka o obci Sány se uvádí rok 1352 a to v souvislosti se starobylým gotickým farním kostelem sv. Ondřeje. Podle konfirmačních knih patřily Sány s okolím v r. 1358 cisterciáckému klášteru v Mnichově Hradišti Použití doplňkové figury svatoondřejovského kříže.
 
 
 
 

Doplňkový odkaz

pečeť3. Doplňkový odkaz na nápisovou pečeť obce Sány s dekorativním vyobrazením dvou šesticípých hvězd

 

 

 

 

Barevné řešení

znakModrý štít, barva štítu je převzata vyobrazení erbu v kronice a doplněna kovovými (tj. zlatými a stříbrnými) figurami. Současně se jedná o heraldické vyjádření barvy vody, a tedy vyjádření polohy při řece Cidlině.

Zastupitelstvo obce se přiklonilo k této variantě
 
 

 

Vlajka obce Sány

vlajkaPři tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či návrhem znaku

 

 

 

Vznik jména obce Sány

Toto jméno lze vykládat několikerým způsobem:
1. Ze staročeštiny san, saň. Saně by znamenalo „ves draků“ podle povahy obyvatel.
2. Sáni, sáně – v tomto případě by dostala jméno podle své podoby
Pro zajímavost dodáváme, že název zimního vozidla přešel podle podoby na pohádkovou obludu.
Jméno Sány také oponuje místním názvům sousedních obcí např. Opolany, Odřepsy, Oškobrh, atd…
Další možné výklady:
3. Na starých mapách je vyznačen název obce San, což by značilo svaté jako například jiná místa San Marino, San Fancisco, San Diego a další....
4. Při příchodu franského kupce jménem Sámo v 7. století vznikla "Sámova říše" a prý jím byla naše obec pojmenována podle řeky Sána (německy Saane), která teče ve Švýcarsku.
5. Je také zajímavé, že v čínštině san znamená volnost.
 
 

Předání dekretu o udělení znaku a vlajky obci SÁNY

Ve čtvrtek 9.června 2005 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
byl paní starostce Marii Špinkové předán dekret o udělení znaku a vlajky obci Sány
předánípředávací listina
 

Gruntovní kniha rychty Sánské z r.1700

k
Gruntovní kniha Sánské rychty je uložena ve Státním oblastním archivu v Praze.
V soupisu všech osadníků panství kolínského z r.1798 byl zapsán počet obyvatel
patřící k Sánské rychtě: Sány 357, Osek 261, Opolany s Podbřežím 269 a Kanín 197.
 

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?