Obec Sány
ObecSány

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Obec Sány, 9. května 16, 289 06 Sány, IČ: 00 239 739

Sány dne 23.5.2018

Oznámení o určení pověřence pro ochranu osobních údajů

Vážení, 

  dle článku 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen "nařízení" nebo "obecné nařízení"), které se stane přímo účinné a aplikované ve všech členských státech Evropské unie ode dne 25. května 2018, sděluji kontaktní údaje našedho pověřence pro ochranu osobních údajů: 

za správce - zpracovatele: 

  • Název: Obec Sány
  • Sídlo: 9. května 16, 289 06 Sány
  • IČ: 00 239 739
  • Zastoupená: Ing. Václav Macura - starosta obce

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?