Obec Sány
ObecSány

Hasiči

Z historie hasičského sboru Sány

   p   Ve starých dobách tak jako jinde, když nastal požár, pomáhali hasit všichni občané. Teprve později zakoupila obec hasičskou stříkačku. První dochovaný záznam o ustavení sboru dobrovolných hasičů pochází z roku 1878.

      První zápisy v knize protokolů ze schůzí členských i výborových pocházejí až z roku 1898. Poslední v řadě zápisů je datován 21.1.1899 a potom se sbor rozešel. Po požáru sušárny ožila znovu v obci myšlenka požární bezpečnosti a bylo poukazováno na to, že tak vyspělá a pokroková obec nemá hasičský sbor. Tehdy bylo také hejtmanstvím obci pohroženo, že nebude-li ustaven sbor dobrovolný, bude dosazen sbor placený z obecní pokladny. A tak se dne 19.2.1911 sešla ustavující schůze a sbor byl znovu založen. Od té doby máme již nepřetržité zprávy o činnosti sboru. 

  h  Hasičská kůlna stála původně u farské stodoly na místě dnešního jednopatrového stavení č.p. 5. Později byla u rybníčka postavena kůlna nová. 

     V roce 1925 koupil sbor novou stříkačku, která byla sice ještě vahadlová, ale měla motorový pohon. Tato stříkačka pro koňskou přípřež stála přes 44 000 Kč a sloužila svému účelu až do roku 1954, kdy byla nahrazena výkonným strojem DS 16 a zároveň byl sbor motorizován. Dostal staré požární vozidlo Laurin & Klement z roku 1925, které ač nemoderní, plnilo svůj úkol až do roku 1960, kdy byl sboru přidělen vůz T 805. 

      Požární zbrojnice zůstala ve své podobě až do roku 1955, kdy bylo svépomocí sboru a za přispění několika občanů započato s její přestavbou. 

kronikář ing. Bohuslav Potměšil
 

... až po současnost

     Skutečně byla postavena velká a velice pěkná hasičská zbrojnice, později byla přistavěna garáž pro hasičský žebřík. V roce 1992 sbor obdržel nové čerpadlo PPS 12 s vlekem a úplným vybavením. Obecní úřad zakoupil na podzim roku 1999 starší, ale v dobrém stavu, nákladní automobil AVIA 30, který byl upraven (sedačky, nastříkán červeně, majáky, sirény a s novou plachtou)  na požární výjezdy i hasičská cvičení. 
    Kromě výjezdů k požárům, kterých nebylo málo, jenom od roku 1899 až po rok 1933 hořelo v Sánech 48 budov. Sbor pořádal plesy, máje, vodění maškary, pomáhal obecnímu úřadu s opravami na obci, držel žňové hlídky, prováděl preventivní prohlídky, údržbu techniky, účastnil se školení a různých cvičení. Na sjezdu Slovanského hasičstva v Praze v roce 1928 cvičilo na Strahovské pláni také našich 12 mužů a 12 žen, cvičení sekerková i s tlumnicemi. Členové sboru se zúčastňovali pravidelně okrskových cvičení. Mládež v branné hře na Vlkově 2.10.1970 soutěž vyhrála, muži i žáci na okrskové soutěži v Choťovicích 22.5.1971 obsadili 1. místo.
     Při oslavě 100 let v roce 1998 naši členové natrénovali soutěžní družstvo mužů a začali jezdit na soutěže pořádané sbory i na okresní ligu, s dobrými výsledky. V roce 2000 vzniklo s ochotnou pomocí týmu mužů družstvo žen, kterým se podařilo v roce 2003 vyhrát okresní ligu. Od roku 2003 Sánský sbor pořádá soutěže o Pohár starosty obce a Okresní ligu v požárním útoku. V roce 2005 na soutěže jezdila dokonce dvě družstva žen. Zatím do konce roku 2006 se družstva mužů i žen účastnila téměř 60 soutěží a přivezli spoustu pohárů. Z našeho sboru na soutěžích obětavě působí pět rozhodčích, tři muži a dvě ženy.                                       

     Kronika SDH Sány je zapisována sice až od r. 2006, ale podle sborových zápisů tzv. „Protokolů“ je napsána zpětně od založení sboru.

starosta sboru Josef Skala

 

Rozvíjíme se a budujeme

     Přístavbou požární zbrojnice začali členové sboru v roce 2007 s probouráním vchodu do chodby za žebříkem, vyzděním příčky chodby a zazděním dveřních zárubní. Vymalováním byla dokončena úprava kuchyňky a zabudována sborem zakoupená nová kuchyňská linka. Do konce roku byl zabudován septik a vybetonované základy. Členové sboru od jara pokračovali ve výstavbě sociálního zařízení. Kromě toho pokračovaly práce na výstavbě venkovního posezení s krbem. Od 3. října 2008 lze používat voda v chodbě i v kuchyňce (tam i ohřívaná), a také pisoáry i splachovací WC. Na přístavbě, vymalování místností i s úklidem bylo odpracováno přes 1 000 hodin.

       Na svátek sv. Floriána patrona hasičů, byl v roce 2008 instalován na zbrojnici zarámovaný obraz Svatého Floriána. Slavnostní otevření přístavby u nového krbu se konalo dne 5. září 2009. V r. 2008 se konala oslava 110 let od prvních písemných zápisů a 130 let od prvního založení SDH v Sánech, zároveň V. ročník soutěže o Pohár starosty obce a okresní liga v požárním útoku, zúčastnilo se přes 500 hasičů a hostů.      

   Poprvé v historii byla vyloupena naše Hasičská zbrojnice! Ze 4. na 5. března 2010 byly vypáčeny dvoje dveře a zmizelo úplně nové čerpadlo s motorem Honda, dále historická přilba a pamětní medaile. Budovu do konce března zabezpečili naši členové alarmem.

      S rekonstrukcí hasičské zbrojnice začali členové v srpnu 2012. Byla vyměněna střecha, chatrná okna i komín za nové, zvednuta část střechy nad garáží a zabudována automatická vrata. V r. 2013 byly na zbrojnici dodělány fasády, vymalována zasedací místnost a uklizeno. Na boční zdi máme krásně namalovaný automobil Laurin&Klement, který sloužil v letech 1955-1960 u sboru jako zásahové vozidlo. Kolaudace proběhla dne 16. července a 23. srpna zapití hotové stavby. Na stavbě bylo za oba dva roky odpracováno přes 1 600 hodin.

     V roce 2012 bylo v našem sboru (nejvíc v historii) 53 členů, z toho 34 mužů (13 v zásahové jednotce) a 19 žen.

Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO5.

kronikář i starosta sboru Josef Skala

 

Zasahujeme a modernizujeme

    evt_image.php?img=3222&width=150&height=113&v=0   Po povodních na pomoc do městečka Raspenavy nedaleko Frýdlantu se vydalo 15. srpna 2010 pět členů naší zásahové jednotky, přitom do krizového centra dovezli Avií materiál z obcí vyhlášené sbírky.              
      Na pomoc při povodních vyjelo 10 našich členů 2. až 6. června 2013 do Odřepes, Pátku a do Kanína, kde pomáhali s pytli s pískem a s čerpáním vody ze zaplavených obcí s oběma našimi čerpadly.                
    Poslední výjezd k většímu požáru se konal 8. ledna 2010 na hašení střechy hospody u Bohunků v Sánech, zasahovalo celkem 6 sborů.

     Náš sbor obdržel v roce 2009 od ministerstva vnitra šest nových zásahových obleků i s obuví. Na přání hlavně mladších členů sboru jsme zakoupili výčepní zařízení. Obec Sány nám 1. března 2010 zakoupila plovoucí odstředivé čerpadlo s motorem Honda GCV 190 s max. výkonem 1380 l/min a 30 m „B“ hadic. V roce 2011 se podařilo získat deset použitých, ale stále moderních přileb Gallet i s baterkami na požární zásahy a 2 kusy dýchacích přístrojů Saturn S5 i s bombami na stlačený vzduch. Také byl přivezen velký kompresor na doplňování vzduchu do plánované cisterny. Od obce jsme obdrželi v roce 2011 na zásahy nové hadice „B“ a „C“, proudnici TURBO a na soutěže v požárním útoku přilby. Sbor zakoupil soutěžní proudnici a ještě nové elektrické kalové čerpadlo na čerpání sklepů i septiků. Naši hasiči sehnali starší krbová kamna, která zrenovovali a umístili do zasedací místnosti. Na pravidelné páteční schůze výborně vytápějí místnost. Za pomoc při povodních obdržel náš sbor vybavení přibližně za 75 tis.: dva zásahové obleky, proudnici Turbo, brodky, rukavice a další. 

       Obec zakoupila hasičskou cisternu TATRU 148 CAS 32 v lednu 2014, naši členové na ní provedli rekonstrukci. Práce ve svém volném čase našim členům zabraly celý rok, ale nyní již září novotou. Sice tato automobilová cisterna není nejmodernější, ale pro náš sbor je to jistý technický pokrok, protože autocisternu náš sbor ještě nikdy neměl.

    Technické výjezdy se konají každý rok podle potřeby: na čerpání vody, kácení nebezpečných stromů, dohled na pálení roští a pod. V roce 2013 se konalo celkem 8 výjezdů. Členové, a čtyři jsou zároveň zastupiteli OU, se účastní všech akcí pořádaných obecním úřadem.    

kronikář i starosta sboru Josef Skala

 

Stále zasahujeme a modernizujeme

 

Naši hasiči se zúčastnili při doplňování vody i na zásahu u požáru stohu slámy na Hradčanech ve dnech 5. - 9. června 2015. Celkem se vystřídalo 12 našich členů s Tatrou, Avií i s čerpadlem PPS 12. 

Koňská vahadlová stříkačka z r. 1903 z obce Vlkov pod Oškobrhem byla dovezena 12. června, starost o tento skvost převzal náš SDH.

Nový saténový prapor SDH Sány byl přivezen 20. srpna, graficky vytvořili naši členové (zhotovení a vyzdobení uhradil sbor).

V tomto roce byla podepsána dohoda o sdružení prostředků JSDH Sány s obcemi: Kolaje, Vlkov pod Oškobrhem a Vrbicí na zásahy naší zásahové jednotky s technikou.

Obec Sány zakoupila v roce 2016 místo již nevyhovující Avie starší, ale ještě zachovalý Ford Transit 100 T280 na dopravu 5 členů zásahového družstva a další techniky včetně čerpadla PS 12. 

Z dotace byly pořízeny další přilby, boty i obleky pro zásahové družstvo, dosud se muselo našich 12 zasahujících hasičů vystřídat kupříkladu při požáru stohu v Hradčanech o 6 souprav oblečení.

Do konce roku 2016 byly prováděny našimi členy další úpravy hasičské zbrojnice. Ve střední části byla vybourána druhá vrata na umístění automobilu Ford Transit. Do garáže směrem k Tatře byly zazděny užší zárubně, přibyly nové skříňky na zásahové obleky a garáž byla vymalována.

V lednu 2019 byly pořízeny nové kapesní vysílačky. U zásahové jednotky byl zaveden nový svolávací systém tzv. FIREPORT. Při vyhlášení poplachu se na mobilech hasičů objeví SMS o události a členové zásahové jednotky se ohlásí, zda jsou k dispozici na výjezd.

pěna

Po opravě agregátu na lehkou pěnu při použití tatry na přísun vody a fordu pro přivezení agregátu byly uskutečněny výjezdy na dětské dny.

 

 

Druhý stupeň požárního poplachu byl vyhlášen 26. července na hašení požáru obilí u staré silnice u lesa. Požár vznikl od kombajnu při drcení slámy. Kombajn se podařilo zachránit a rovněž přilehlý les i další plochy obilí, celkem zasahovalo 14 jednotek hasičů.

Naši členové se pustili 8. října do oprav tatry, začali s generálkou motoru a odpracovali přes 100 hod.

FordTaké ford se dočkal a byl nastříkán do červené barvy a polepením nápisem hasiči a bílým pruhem na boku byla v květnu 2020 dokončena úprava vozidla ford do hasičských barev.

 

Pro členy zásahového družstva bylo zakoupeno osmnáct nepromokavých bund v signální žluté barvě se sánským znakem. Dále potřebné kalové čerpadlo na „C“ hadice, sací plovoucí koš a čtyři reflexní vesty.

Během posledních pěti let naši hasiči uskutečňovali výjezdy na soutěže v požárním útoku na doplňování vody v Odřepsích i v Opolanech, jeli na Den záchranářů v Kolíně, na oslavy do obcí Kolaje, Dobšice i Pečky na dětské dny v Sánech i v okolí do obcí Opolany, Vrbice, Vlkov, Kovanic i Rožďalovic. Pořádali v obci Posvícenské a Maškarní zábavy. Na Želviády u sánského splavu připravovali občerstvení a také na rybářských závodech v Dobšicích. Prováděli požární výjezdy, po přívalovém dešti čerpali vodu ze zatopených sklepů, dvorů i příkopů, dále zasahovali na pokácení nebezpečně nakloněných stromů i kácení přestárlých a zalévali nově vysázené stromky po obci. Zatím poslední dvanáctý výjezd v roce 2020 byl k požáru domu v Sánech 24. prosince, naši hasiči zasáhli ihned a škody byly malé.

Ůčastnili se námětových cvičení, školení, uskutečňovali Výroční valné hromady, kde přijímali nové členy a vyznamenávali zasloužilé.

 

kronikář sboru Josef Skala

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?