Obec Sány
ObecSány

Lesní družstvo

Lesní družstvo, již jen historie

     Od tehdejšího majitele panství pana Horského získalo v roce 1853 v Sánech 32 usedlostí lesní pozemky

     Když v roce 1872 chtěli rolníci poprvé prosekat les, který tehdy již byl majetkem 32 vlastníků a nikoliv obecním, postavili se jim v cestu domkáři, ozbrojení sekyrkami, kterými pak les sami prosekali a dříví si odvezli jako v jiných letech. Do sporů muselo zasáhnout i četnictvo a měly i soudní dohry. Konflikt zanechal rozepře po dlouhou řadu let až do založení družstev.

     Hospodářské lesní družstvo (spolek) bylo založeno vlastníky podílů v Sánech v r. 1908.

     Následkem kolektivizace byla činnost přerušena a les začleněn pod Státní lesy.

     Po pádu totalitního režimu v r. 1989, byl schválen zákon č. 229, který umožnil navrácení pozemků bývalým majitelům. Také byla obnovena činnost sdružení a pokračovaly práce v lese (vysazování stromků, vyžínání pasek, kácení souší, prodej dřeva na zakoupení sadby a také náčiní - motorových pil i kos).

     Přestože se děděním počet majitelů podílů rozrostl, již jen několik členů se ještě v roce 2009 staralo o zděděný les. Práce řídil hospodář sdružení se zvoleným výborem.

     Na schůzi „Majitelů lesních podílů v Sánech“, která se konala 25. 3. 2017 v Myslivně v Sánech se většina vlastníků podílů rozhodla prodat své podíly. Představenstvo ve složení Břetislav Ventura, ing. Oldřich Beneš, ing. Václav Němec, Libuše Jeřábková a Jiří Dvořák bylo pověřeno ukončit hospodaření sdružení.

     Lesní družstvo hospodařilo na 220 447 m² lesního pozemku, ještě k podílům patřila vodní plocha 1 654 m² (u hřiště), dále 1 572 m², ostatní plocha (cesty) a 4 955 m² orné půdy.

     Lesní pozemky zakoupili Ing. Martin Čížek a Ing. Petr Vondráček (Deblice – Lesy s.r.o. Dymokury), ornou půdu Poděbradská blata, a.s., vodní plochu a ostatní plochu (cesty) zakoupila obec Sány. Při podpisu smluv na Obecním úřadě v Sánech byli majitelé podílů vyplaceni v hotovosti.

     A tak skončilo hospodaření 32 vlastníků části lesa.

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?