Obec Sány
ObecSány

Myslivecká společnost v Sánech

Myslivecká společnost v Sánech, již jen historie

 

Lidová myslivecká společnost Sány

Na půdě besídky vznikala družstva mezi nimi také Honební v r. 1891.

Honební společnost v roce 1937 v naší obci měla 20 členů.

Myslivecký spolek ze Sán v r. 1942 daroval na opravu cest a na drátěné pletivo k ochraně stromků před zvěří 2000 K.

Lidová myslivecká společnost pořádala ples v hospodě u Havelků dne 27. února 1954, hrála Vlasákova hudba. Sál byl vyzdoben obrazy Fr. Tichého čp. 43 a Františka Šrejmy s vtipy na pořadatele.

Kromě podzimních lovů na zajíce, koroptve a bažanty prováděli myslivci i odchyt živé zvěře na prodej do ciziny. Na hony si několikrát přijeli zastřílet Francouzi, byli přivítáni předsedou myslivců Františkem Dostálem a předsedou MNV Karlem Krausem. Bratři Petráškové k zahájení lovu zahráli „Halali“.

Další návštěva Francouzů na hon se konala v roce 1969 střeleno 121 zajíců a 10 bažantů. Členy sdružení bylo na třech honech střeleno 200 bažantů a 364 zajíců. Na Silvestra bylo střeleno 43 zajíců. Na výroční schůzi byli zvoleni předseda L. Dostál z Dobšic, hospodář Jar. Mejzr, jednatel Jar. Šamša, pokladník Jos. Šimáček, kynolog L. Němec, předseda rev. komise V. Novotný. Kronika str. 116, 131.

Úplně Poslední leč v Sánech, s nejkrásnější výzdobou se konala v hospodě dnešní U Bohunků asi v roce 1976. Sál byl vyzdoben kančími kůžemi i jinými trofejemi a chvojím, v půlnoci byla zvěřinová tombola.

Hlavně zásluhou členů Mysliveckého sdružení byla dokončena stavba Domu mládeže v r. 1977 a byl používán k pronájmu i jako klubovna MS ještě v r. 1978, ale to už byla budova v kronice zapsaná pod názvem Myslivna.

V roce 1978 došlo ke sloučení Mysliveckého sdružení Žehuň, Choťovice, Dobšice a Sány pod názvem Myslivecké sdružení Cidlina s honitbou o výměře 3127 ha a počet sánských myslivců začal klesat.

V roce 2004 byla zřízena bažantnice na katastrech obcí Žehuň, Hradčany, Dobšice a Sány. Jednou z podmínek uznání bažantnice je povinnost každoročně vypouštět do přírody 1500 bažantích kuřat. Tento chov je fyzicky i finančně náročný. Na tuto činnost získávají myslivci finance z poplatkového lovu srnčí zvěře. Každý rok odloví hosté 12 srnců. Kromě celoroční péče o zvěř a pořádání honů, organizují myslivci různá posezení a plesy. Každoročně pořádají „Poslední leč“, rovněž loni se konala dne 1. prosince 2012 v kulturním domě Beseda na Hradčanech. Hrála skupina Color Club Praha, doprava autobusem byla zajištěna. Nechyběla zvěřinová tombola.

Ještě před sloučením pracovalo v Lidové myslivecké společnosti Sány 17 členů, v r. 2013 už zbývá pouze jeden.

Vypsal z kronik kronikář J. Skála v r. 2013

        r.1967            r. 19??             r.19??               r.1965             r.19??                  r.1953               mymmMyslivci r. 1965Myslivcim
Hledačky zvěře po honě v r.1941
Hledačky zvěře po honě r.1941
 

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?