Obec Sány
ObecSány

TJ Sány

Aktuální informace o činnosti TJ Sány naleznete na adrese www.tjsany.estranky.cz

Fotbalové začátky v Sánech

 
      TJ Sány     Již od nepaměti hráli kluci fotbal s hadrákem a později s míčem. Nejstarší doklad fotbalu v Sánech je zachovaná fotografie z roku 1912, jedenáctky SK Sány.
 

V roce 1919 byla založena Tělocvičná jednota „Sokol“ jejímž starostou se stal pan řídící učitel Josef Vosáhlo, také vznikl Fotbalový odbor a bylo upraveno hřiště „U Olšinek“. Kapitán Stanislav Vosáhlo podal 22. ledna 1921 zprávu o činnosti: 4 zápasy v jarní sezoně, 4 v podzimní sezóně, z nichž bylo šest vítězných a dva prohrané s celkovým skóre 28:18.

 

TJ Sokol Sány

 
       TJ Sány      Oddíl kopané byl založen 15. června 1961 v hostinci u Pánků za účasti 21 členů. Bylo usneseno: hrací plochy bude použito hřiště u sušárny a s pomocí všech členů bude povrch upraven.
 

V srpnu 1961 byly započaty práce na novém hřišti u lesa, které bylo vyměněno s JZD za původní pozemek. Mělkou orbu provedl traktorista JZD, vyhrnutí bylo provedeno buldozerem Melioračního podniku Praha, který pracoval na regulaci Cidliny. Vyrovnání plochy bylo provedeno traktory JZD brigádnicky členy oddílu (celkem 374 hod.) Náhradou odpracovali pro JZD členové oddílu množství brig. hodin. Oseto trávníkem bylo hřiště na jaře 1962.

     TJ Sány   Na první kabiny byl použit železniční vagon: 9. května 1962 byl odkoupen od místního JZD použitý železniční vagon, který byl převezen na zhotovené ose z Hájku na hřiště. Podezdění bylo provedeno členy oddílu brigádnicky. Vnitřek vozu byl vylepen plátěným papírem a olištován.

Konec Masopustu oslavila Tělocvičná jednota Sokol - oddíl kopané v r. 1966 maškarním průvodem po vsi a taneční zábavou v hostinci Jednoty u Hégrů čp. 110, hrála hudba Osvětové besedy Opolany.

      evt_image.php?img=3103&width=150&height=88&v=0   Výstavba kabin: Na podzim roku 1971 rozhodla členská schůze postavit nové kabiny, které nahradí až dosud používaný žel. vagon. Ještě do konce roku byly vykopány a vybetonovány základy, vyzděny dvě řady kvádrů a podezdívka vysypána škvárou, aby se zvedly podlahy místností. V roce 1972 byly vystavěny hlavní zdi a příčky. Byla zabudována okna a dveře. Rovněž došlo z provedení vazby a zakrytí objektu vlnitým plechem. V roce 1973 byly vybetonovány podlahy, terasa, vybudována elektroinstalace, rozvody vody a zavedení do koupelen, omítky, zábradlí, nátěry atd. Brigádníky bylo odpracováno 3 080 hod. Dne 25.8.1973 bylo provedeno slavnostní otevření kabin a potom se konala taneční zábava. V r.1991 byla na kabinách provedena oprava omítek a nově byl natřen dřevěný štít s nápisem TJ Sány. Byly vykopány a opraveny odpady z kabin. 

    tj  Obec Sány odkoupila v roce 2004 budovu Kabiny od TJ Sány a vykoupila od majitelů pozemky fotbalového hřiště. Celý sportovní areál je majetkem obce a je pronajímán za symbolickou cenu fotbalistům. V r. 2005 byly provedeny venkovní opravy kabin. V měsíci květnu 2010 byla v prostorách kabin provedena rekonstrukce sprch, byly udělány nové rozvody vody a obklady. Budova byla v roce 2013 připojena na vakuovou kanalizaci. V roce 2020 byla provedena generální oprava vnitřku i fasády.

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?