Obec Sány
ObecSány

Kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje

Podle vyprávění stál v dávných dobách v Sánech kostel dřevěný. Teprve později byl postaven kostel kamenný a tento gotický kostel byl uváděn jako farní v roce 1352. Starý kostel byl zbořen roku 1824, nový větší postaven a zasvěcen sv. Ondřeji, dostavěn v r. 1827. Kostel byl postaven empírový, jednolodní, obdélníkový, se segmentem uzavřeným presbytářem, obrácený k západu s hranolovitou věží nad východním průčelím. Bosovanému hlavnímu průčelí vrcholí empírový trojúhelníkový štít. Nad vchodem se vypíná věž s hodinami, v níž jsou 2 zvony. Starší menší zvon byl slit r. 1551, a zvon větší v r. 1573. V roce 1942 byl kostel nově vymalován zároveň byla zabudována nová zdobená okna zaplacená některými věřícími.

O sánské faře je zmínka v registrech desátků papežských v roce 1353. Ve farní kronice se praví že stávala mimo ves Sány. Fara, která dosud stojí za kostelem byla postavena v roce 1784.

Ornáty a jiné textilie byly darovány: UPM - Muzeum textilu v České Skalici. Informaci dodal farář Mgr. Cyril Solčáni.

Datum vložení: 1. 8. 2015 21:00
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2019 15:11
Autor: prevod prevod

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?