Obec Sány
ObecSány

Pěvecké sdružení "Smetana"

Pěvecký soubor Smetana

Pěvecké sdružení „Smetana“ v Sánech, již jen historie

         První schůze zpěváckého sboru se konala v Sánech v hostinci pana Říhy dne 9. března 1930, přihlásilo se 60 členů.

         Byli zvoleni: předseda František Hájek, místo před. Václav Barták, jednatel Václav Čermák, pokladník Václav Němec, sbormistr Václav Svoboda a další členové výboru K. Hlavatý, F. Vorlíček, J. Vokál, V. Tůma, V. Kaucký, M. Poláček, F. Čejka, V. Kubiček a V. Lejsek. Revizoři účtů Ontl a Brabenec. Stanovy přivezl J. Laštovka z Poděbrad.

         První návrh názvu sboru byl „Lumír“, ale na třetí výborové schůzi byl název změněn na „Smetana“.

         Mimo zpívání v Sánech na slavnostech, koncertech nebo pohřbech, pořádal sbor v roce 1930 zájezdy: 13. dubna do Jestřábí Lhoty, při odhalení desky spisovatele Vrchlického v Ovčárech a večerní koncert, dále 29. května koncert v Němčicích.

         V roce 1931 byli přijati noví členové J. Kaňka, K. Svoboda, Versich a Petrášek z Chrčic.

         Sbor koncertoval na Boží hod v Ovčárech, 28. října v Žíželicích a 27. prosince v Ohařích.

         Koncert v Dobšicích se konal 20. března 1932 v hostinci J.Bartáka. Sbormistr K. Svoboda onemocněl, navrženi uč. Laštovka nebo Lejsek.

         Ples byl pořádán 5. února 1933 v hostinci u p. Františka Říhy. Hrála hudba Karla Svobody o 14 lidech, vstup 8 Kč garde 2 Kč.

         Na valné hromadě konané 14. února 1933 byli přijati noví členové Voj. Koníček, Jos. Čermák, V. Procházka a L. Paleček.

         Při volbách byli zvoleni: předseda František Hájek, sbormistr Karel Svoboda, jednatel Václav Čermák a jeho nástupce J. Čermák, pokladník Mil. Poláček a další členové výboru V. Němec, V. Kubiček, Jar. Prokeš, O. Ontl, V. Ventura, Dobřichovský a B. Kolařík. Revizoři účtů Vl. Havelka a J. Brabenec.

         Den národní písně se konal 28. května v lese u Sán.

         Druhý koncert se konal 25. května v Radovesnicích u Chlumce. Několika členná delegace se zúčastnila v Kutné Hoře výročí 50 let odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského. Pořádání plesu bylo odhlasováno na 28. ledna 1934 v hostinci F. Říhy s hudbou K. Svobody.

         Na valné hromadě konané 7. února 1934 v Riegrově domě byli přijati noví členové Nechvíl, Soukup Lad. a Novák F. Ještě bylo schváleno přispět peněžním darem hasičskému sboru.

         Sbor zpíval 1. dubna  v Žehuni. Členové sboru se zúčastnili 15. července manifestace „brannosti“ v Poděbradech. Ples se konal v hostinci u pana Stanislava Havelky.

         V Ohařích zpíval sbor 6. července 1935 na oslavě Mistra Jana Husa. V prosinci 1935 se nabídli členové pěveckého spolku z Opolan vypomoci se zpěvem na pohřbu br. Nechvila, dirigoval br. Kotek z Opolan (protože sbormistr K. Svoboda byl nemocen).

         Z Pěvecké obce Československé vystoupil sbor v roce 1936. Skončil sbormistr Václav Svoboda a 19. 1. 1937 nastoupil sbormistr K. Svoboda.

         Na valné hromadě konané 27. ledna 1937 byli zvoleni: předseda Hájek František, místo př. Vorlíček F., jednatel Čermák V., pokladník Mil. Poláček a další členové výboru Skala Jos., Němec V., Špinka Fr., Kubiček V., Prokeš Jar., B. Kolařík a Horyna Jos. Revizoři účtů J. Brabenec a Vl. Havelka. Také bylo schváleno pořádat ples.

         Poslední zápis je z výborové schůze konané dne 19. května 1939. Tiskovým ref. byl zvolen br. Líva. Byl vyhlášen nábor mladých hochů i děvčat, s  vedoucími br. Bartákem a ses. Hájkovou.

Z Knihy protokolů Pěveckého sdružení „Smetana“ zapůjčeno od Marie Kubíčkové (Čermákové) 

 

z zb a a pl

p m ml

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?