Obec Sány
ObecSány

Sánský hřbitov

Sánský hřbitov
opravený v r. 2008

Historie sánského hřbitova

Dříve byl hřbitov kolem kostela, ale od započetí přestavby kostela v r. 1824 se tam přestalo pochovávat a byl zřízen hřbitov nový za vsí.

Výběr z Farní kroniky

Roku 1868 byly provedeny opravy na zdejším hřbitově. Zeď byla pokryta pískovcovými dlaždicemi a opatřena omítkou, též byla zjednána nová železná vrata. Náklady nesli katolíci sánského farního okresu a kostelní patron vysoce urozený pán František rytíř z Horskýsfeldu přispěl 150ti zlatými, celá oprava stála 420 zlatých.

Roku 1922 bylo nařízeno Okr.U v Poděbradech rozšířit hřbitov, neboť byl přeplněn. Pozemky byly zakoupeny od Josefa a Marie Kadavých 287² sáhů a od manželů Kocnerových 275² sáhů. Stavbou nové části se začalo v dubnu 1923. Dle hřbitovního plánu vzniklo 342 hrobů pro dospělé, 201 hrobů dětských, 33 hrobky podle východní a jižní zdi, na západní straně 19 hrobů pro jinověrce a 15 pro sebevrahy, celkem 610 hrobů a hrobek.

Opravy v r. 2008

Čas od času byly prováděny opravy zdí a márnice. V roce 2008 došlo opět k těmto opravám a kromě toho byl opraven centrální kříž, hrob ruského vojína a dvouhrob p. faráře Antonína Rudolfa šlechtice z Ehrenwaldu a spisovatele p. Jana Ev. Herčíka. Tato akce byla hrazena z dotace Evropských fondů. Tyto opravy byly již potřeba a zkrásnily místo věčného odpočinku zemřelým i všem pozůstalým.

Datum vložení: 1. 8. 2015 22:20
Datum poslední aktualizace: 15. 10. 2020 9:23
Autor: prevod prevod

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?