Obec Sány
ObecSány

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr pořízen v r. 2015

Sběrný dvůrSběrný dvůr je umístěn vedle bývalé sušárny. Byl otevřen 1. května na svoz železného šrotu a štěpkování větví s případným prodejem štěpků a je otevřen každou sobotu od: 9.00-10:00 hod. Již 9. května se ve sběrném dvoře konal sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu do přistavených kontejnerů (koná se dvakrát ročně). Ze Státního fondu životního prostředí se podařilo získat dotaci na novou techniku na odvoz a likvidaci bioodpadu. Došlo k zakoupení nákladního automobilu IVECO 3,5 tuny s jednoramenným nosičem kontejnerů, čtyř kontejnerů, každý o objemu 4 m3 a štěpkovače LASKI s vlastním benzínovým motorem, který je schpen štěpkovat do průměru 15 cm. Kontejnery na bioodpad - trávu, jablka, zeleninu a pod. (ne větve) byly rozmístěny po obci (u hřiště, u hasičárny a u cesty ke splavu) a jsou pravidelně vyváženy. V r.2017 byl přidán ještě kontejner za hřbitov.


Po získání dotace od Ministerstva životního prostředí bylo zakoupeno Obcí Sány 250 kompostérů. Od července 2018 jsou kompostéry zapůjčeny majitelům nemovitostí v Sánech na dobu 5 let a potom se stávají vlastnictvím vypůjčitele.

Datum vložení: 7. 7. 2015 11:11
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2021 19:42
Autor: prevod prevod

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?