Obec Sány
ObecSány

Výstavba vodovodu

Výstavba vodovodu
v r. 2008-09

V únoru 2008 začala výstavba vodovodního řádu v obci. Na budování hlavního řádu byla vybrána firma ZEPRIS. Práce prováděla strojem TRACTO-TECHNIK. Ten vrtal v hloubce okolo 1,5 metru silou 20-ti tun a max. délce vrtu až 200 m. Firma začala v únoru v Dobšické ulici, pokračovala v březnu v ulici Za kovárnou, v hlavní ulici 9. května a v Družstevní ulici, v dubnu v Dlouhé ulici, v květnu v ulici Bačovské, Krátké a Boženy Němcové. Díky použité technice nebyla obec až tak příliš rozkopaná, jak by tomu bylo při ukládání trubek do země pouze bagrováním. Práce byly ukončeny kolaudací, která nabyla právní moci 18.10.2008. Od této doby máme v řadech oficiálně pitnou vodu. V návaznosti na budování hlavních řadů probíhaly práce na vodovodních přípojkách do jednotlivých domů které prováděl Jiří Žižka s malým hrabadlem a Kamil Hrouda vrtáním i kopáním. V září již byly postupně dodávány vodoměry a do konce roku byly přípojky hotové. Přibližně 50 vodoměrů bylo zapojeno až na jaře roku 2009. Celkem bylo v obci kromě parcel vybudováno 202 vodovodních přípojek. Velká část byla hrazena z dotace z Ministerstva zemědělství, částí přispěla společnost VaK Nymburk, dále vlastní zdroje obce a zbytek byl jako příspěvek na vodovod od občanů obce. Celková cena činila přes 13 mil. Kč.

Datum vložení: 1. 8. 2015 22:18
Datum poslední aktualizace: 15. 8. 2015 15:19
Autor: prevod prevod

Kde nás najdete?

O obci Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města Poděbrady a cca 50 km od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 197 m n. m. řadí obec mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Rozkládá se v úrodné rovině na jednom katastru a trvale v ní žije kolem 500 obyvatel. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý kopec Oškobrh do výše 285 m. Obec má původně zemědělský charakter, dnes jde spíše o rezidenční a rekreační sídlo. K zemědělství je vázáno minimum obyvatel, vyjíždí se za prací především v terciálním sektoru a významný podíl domů slouží k rekreačním účelům.

Kde nás najdete?